Sløjfning af kan blive en nødvendighed

Sløjfning af kan blive en nødvendighed

Du har formentlig læst en del artikler om forskellige boringstyper, og hvordan og hvornår man benytter dem.

Formentlig har disse artikler også beskrevet, hvordan firmaet a-hoejfeldt.dk har gjort det, da de er nogle af de dygtigste på området til at udføre den slags og netop kan igangsætte, eksekvere og fuldende mange boringstyper og -former.

Desværre er det ikke altid, at man er i stand til at gennemføre disse boringer. Det kan både være, når man er i begyndelsesfasen og skal til at planlægge en boring, eller man er gået i gang med en boring, hvor man i begge tilfælde må indføre sløjfning af boring.

Dette er sjældent fordelagtigt for nogle parter, hverken dem, der har bestilt arbejde med boringen, eller det firma – som kunne være det nævnte – der har afsat tid, mandekræfter og redskaber af til at udføre boringen.

Pludselig skal projektet lukkes ned, og man bliver helt nødt til at droppe boringen, hvorfor man må finde et nyt sted at bore, enten tæt ved, hvor man stadig skal flytte den mobile arbejdsplads, eller længere væk eller helt må opgive boringen på det område, man havde tiltænkt, og man skal helt tilbage til tegnebrættet og starte forfra.

Men hvorfor er man så nødt til at sløjfe en boring?

Det kan der være flere forskellige forklaringer til, som netop kan relatere sig til forarbejdet eller noget uforudset, der dukker op undervejs i boringen enten i begyndelsen eller undervejs.

Måske laver man nogle undergrundsprøver, der viser, at materialet i bunden ikke er det, man leder efter ved boringen, eller som man ikke kan bore forsvarligt igennem med de redskaber og boringstyper, man har til rådighed.

Årsagen kan også være sådan et tilfælde, at man undervejs i boringen støder på nogle arkæologiske fund, hvorfor man må stoppe arbejdet og indkalde arkæologer, der kan kigge nærmere på fundet.

Men faktisk er det bedste at stoppe end at fortsætte en boring, da det ellers bare ville blive for problematisk i længden.