Få den bedste alkoholbehandling på et misbrugscenter

Få den bedste alkoholbehandling på et misbrugscenter

At se et andet menneske gå til i afhængighed og misbrug er en ganske forfærdelig oplevelse. De kan såvel læger, behandlere og pårørende skrive under på. Dette gælder i særdeleshed, når den misbrugsramte er en person, til hvem man har et nært forhold – for eksempel en kær ven eller et familiemedlem.

Som pårørende til en misbrugsramt – for eksempel til en alkoholiker – står man ofte med en følelse af sorg og afmagt. Dette har ganske naturlige årsager, idet det kan være rigtig svært at trænge igennem til en misbrugsramt person, og forklare ham eller hende, at vedkommendes forbrug af alkohol, stoffer eller receptpligtig medicin er problematisk. En misbruger vil typisk være ude af stand til at indse eller indrømme, at der skulle være et problem – også over for sig selv.

Hjælp din alkoholiserede pårørende, før det er for sent

Derfor kan det godt virke ørkesløst at konfrontere en alkoholiker med vedkommendes alkohol problem og få overbevist vedkommende om, at det eneste rigtige er at gå i behandling. Det er ikke desto mindre den eneste vej ud af et tungt og langvarigt alkoholmisbrug, idet det er forbundet med stor risiko selv at forsøge sig med afvikling. I langt de fleste tilfælde vil dette mislykkes, og den misbrugsramte vil falde tilbage i alkoholismen.

I stedet bør du sørge for, at der foreligger en behandlingsplan, som involverer professionel afrusning, afvænning og terapi. Et ophold på et misbrugs- eller behandlingscenter er i langt de fleste tilfælde optimalt. Ved indlogering på et behandlingscenter vil den misbrugsramte person blive fjernet fra sit miljø, og ikke have adgang til våde varer eller andre afhængighedsskabende substanser. Dette er nødvendige forudsætninger for at bryde vanen og komme tilbage på ret køl til en tilværelse uden alkohol og misbrug.

Du kan læse mere om effektiv alkoholbehandling på behandlingscenter-stien.dk

Hvordan ved jeg, om mit sæbe behandlede trægulv trænger til en gulvafslibning?

Hvordan ved jeg, om mit sæbe behandlede trægulv trænger til en gulvafslibning?

Lige præcis sæbe behandlede trægulve er særligt sarte i overfladen, og det vil være tydeligt at se, hvorvidt de trænger til at blive slebet og få en ny sæbe behandling. Et sæbe behandlet trægulv vil typisk have en smuk og lys overflade som, når gulvet er ganske nybehandlet, vil udstråle et hvidligt og nærmest magisk skær, som kan lyse hele stuen op.

Når trægulvet bliver slidt – eventuelt som følge af mangelfuld vedligeholdelse – vil slitagen først og fremmest komme til udtryk i form af karakteristiske, gråligt matte slidspor. Disse opstår, hvor gulvet slides allermest, og består af nedtrampet skidt og støv. Dette kan ske, fordi gulvets overflade via slitagen har mistet sine støv og væske afvisende egenskaber, idet den beskyttende hinde af sæbe, gulvet fik ved sin seneste sæbe behandling, er slidt bort. Hinden skal vedligeholdes ved hyppig gulvvask med særlig sæbe, som sørger for, at fibrene i træværkets overflade forbliver mættede.

Sker dette ikke, vil fibrene tørre ud, og er således porøse og sårbare over for støv og spildte væsker, som vil danne misfarvninger i gulvets overflade. Hverken skjolder eller slidspor lader sig fjerne ved almindelig gulvvask – og det samme gælder for de grimme, gullige plamager, der hvor solens stråler har bleget og udtørret gulvet.

Få et godt tilbud på en effektiv gulvafslibning hos din lokale gulvmand

Er du i tvivl om hvorvidt gulvet er så slidt, at en gulvafslibning og en ny sæbe behandling er den rette løsning, kan du prøve at flytte sofaen eller rulle gulvtæppet lidt til side. Så vil du tydeligt kunne se kontrasten mellem den ensartede, silkematte overflade, der hvor gulvet har været beskyttet, og den misfarvede ditto der hvor gulvet har været udsat for slitage.

Du kan læse mere om gulvafslibning og efterbehandling på https://gulvkanonen.dk/har-du-et-slidstaerkt-gulv-og-en-hund-i-dit-hjem/ – og få et godt tilbud på begge dele.

En lille forklaring om, hvad sandwichelementer er

En lille forklaring om, hvad sandwichelementer er

Mange folk vil nok tro, at vi nu skal ud i køkkenet og tale om, hvad man bedst kan konstruere en sandwich af fra brød til pålæg, men det er faktisk det helt forkerte sted, vi befinder os i.

På sin vis er vi måske det rigtigt sted, men så skal du vende næsen mod den nærmeste væg, for det er i forbindelse med en væg, vi i denne artikel vil beskæftige os med Sandwichelementer.

Den slags er praefa.dk blandt mere rigtig gode til at lave, og stadigvæk er det ikke noget, som du skal sætte tænderne i. Det vil vi kraftigt fraråde dig at gøre, da det ikke er sundt at spise disse materialer.

Men materialerne kan være gode til at konstruere vægge med, og det er ganske korrekt, at vi skriver “materialerne” i flertal og ikke ental, når vi snakker om den slags vægge, som man laver ud fra sandwichelementer.

Det handler netop om, at sandwichelementer er en mere jordbunden titel til et produkt, der i praksis består af flere forskellige elementer fra ende til ende, så der kan være alt fra få til mange komponenter, denne væg er bygget op på – på samme måde, som en sandwich er det.

Det kan være alt fra forskelligt materiale, der bedst passer til et givent hus, hvor denne udvalgte væg måske skal være blandt de bærende vægge, mens man bruger nogle andre elementer, der passer til de vægge, der ikke er bærende.

Og så skal man måske have fat i nogle helt andre elementer, når der er tale om vægge, der skal isolere godt.

Alle disse vægkonstruktioner kan laves på forhånd samlede efter de foreskrifter, man som kunde ønsker sig, og så er de lige til at blive sat op med det samme, fremfor man skal hen at lave dem på stedet.

Få dit badekar smukt igen med emaljering af badekar

Få dit badekar smukt igen med emaljering af badekar

Dit gamle badekar er muligvis ikke længere en fryd for øjet. Med tiden slides emaljen i de fleste badekar, som anvendes på nogenlunde hyppig basis. Vand og rengøringsmidler eroderer efterhånden emaljen, som er det skinnende og hårde lag, som dækker badekarrets indvendige del.

Når emaljen bliver slidt, vil der opstå brunlige og gullige plamager, der hvor slitagen er allermest udtalt. Dette kan for eksempel være rundt om rør og armatur, rundt om kanten af badekarret, hvor vandstanden når, og foran afløbet. Disse plamager er ikke alene grimme at se på og ubehageligt ru ved berøring – de kan også indeholde rester af hud eller sæbe, som udgør glimrende vækstbetingelser for mikro organismer så som svampe eller bakterier.

Dette betyder, at dit badekar faktisk kan være direkte sundhedsfarligt at bade i. Så af hensyn til dit helbred bør du sørge for, at dit gamle badekar får en ny emalje, før du bader i det igen.

Hvem kan hjælpe mig med maling af badekar?

Når et badekar skal have en ny emalje, er det en god idé at få fat på en dygtig og erfaren håndværker. En rutineret badekarsmaler vil have de bedste forudsætninger for at opnå et skinnende og ensartet resultat, som holder i mange år. Den nye emalje, som påføres efter oprensning og slibning af dit badekar, består af en blanding af akryl og uretan. Denne komposit er nem at påføre i et jævnt lag, og hærder samtidig utroligt hurtigt og hårdt op.

Selve proceduren med maling af badekar tager højst et par timer. Under denne proces vil din badekarsmaler rense og slibe badekarret indvendig, for at sikre, at den nye emalje binder bedst muligt. Hernæst vil emaljen påføres i et passende lag. Efter at have hærdet i cirka 24 timer vil emaljen være hård og stærk nok til at du atter kan tage dit badekar i brug.

Læs mere på emaljering-af-badekar.dk

Sløjfning af kan blive en nødvendighed

Sløjfning af kan blive en nødvendighed

Du har formentlig læst en del artikler om forskellige boringstyper, og hvordan og hvornår man benytter dem.

Formentlig har disse artikler også beskrevet, hvordan firmaet a-hoejfeldt.dk har gjort det, da de er nogle af de dygtigste på området til at udføre den slags og netop kan igangsætte, eksekvere og fuldende mange boringstyper og -former.

Desværre er det ikke altid, at man er i stand til at gennemføre disse boringer. Det kan både være, når man er i begyndelsesfasen og skal til at planlægge en boring, eller man er gået i gang med en boring, hvor man i begge tilfælde må indføre sløjfning af boring.

Dette er sjældent fordelagtigt for nogle parter, hverken dem, der har bestilt arbejde med boringen, eller det firma – som kunne være det nævnte – der har afsat tid, mandekræfter og redskaber af til at udføre boringen.

Pludselig skal projektet lukkes ned, og man bliver helt nødt til at droppe boringen, hvorfor man må finde et nyt sted at bore, enten tæt ved, hvor man stadig skal flytte den mobile arbejdsplads, eller længere væk eller helt må opgive boringen på det område, man havde tiltænkt, og man skal helt tilbage til tegnebrættet og starte forfra.

Men hvorfor er man så nødt til at sløjfe en boring?

Det kan der være flere forskellige forklaringer til, som netop kan relatere sig til forarbejdet eller noget uforudset, der dukker op undervejs i boringen enten i begyndelsen eller undervejs.

Måske laver man nogle undergrundsprøver, der viser, at materialet i bunden ikke er det, man leder efter ved boringen, eller som man ikke kan bore forsvarligt igennem med de redskaber og boringstyper, man har til rådighed.

Årsagen kan også være sådan et tilfælde, at man undervejs i boringen støder på nogle arkæologiske fund, hvorfor man må stoppe arbejdet og indkalde arkæologer, der kan kigge nærmere på fundet.

Men faktisk er det bedste at stoppe end at fortsætte en boring, da det ellers bare ville blive for problematisk i længden.

Sig nej tak til alkoholmisbrug

Sig nej tak til alkoholmisbrug

Ordet alkoholmisbrug eller alkoholisme bliver ofte brugt i flæng. Dog er den korte beskrivelse af ordene, at vedkommende har udviklet en afhængighed til alkohol. Nogle mener, at definitionen må være, at ethvert skadeligt forbrug af alkohol er et alkoholmisbrug, men hvis man ser på det med mere professionelle øjne, så giver det oftest mere mening at tale om alkoholmisbrug som ”et længerevarende skadeligt forbrug af alkohol.”

Bivirkninger ved at alkoholmisbrug

Relateret til et alkoholmisbrug er der mindst 60 forskellige sygdomme. Dette drejer sig blandt andet om alvorlige skader på leveren, betændelse i bugspytkirtlen, mavesår, mund-, hals-, og spiserørscancer og mange andre. Forskning peger på, at der alene i Danmark hvert år kunne være undgået omkring 7.500 dødsfald, hvis alkohol ikke havde været inde i billedet. Men det er ikke blot de fysiske sygdomme, der er hyppigt set i forbindelse med alkoholmisbrug. Derimod medfører alkoholmisbrug også ofte psykiske og sociale problemer, da påvirkningen af alkohol, som er mere eller mindre konstant, når der er tale om et alkoholmisbrug, har en negativ indvirkning på evnen til at fungere optimalt i hverdagen. Dette kan blandt andet opleves ved uoplagthed, mavebesvær, søvnbesvær, nedsat seksuel lyst, stress og depression og tømmermænd og abstinenser.

Omgivelserne omkring en alkoholmisbruger

Det er dog langt fra kun personen med et alkoholmisbrug, der bliver påvirket af misbruget. Ofte betaler omgivelserne herunder familie og venner en stor pris for alkoholmisbruget. Dette sker blandt andet i form af forsømmelse og svigt, brudte aftaler og pinlige episoder.

Der kan være adskillige grunde til, at et alkoholmisbrug får lov til at udvikle sig. Nogle af de mest almindelige grunde er, at mange af dem, der drikker for meget, ikke kender eller er ligeglade med den alvorlige helbredsrisiko, der er forbundet med et alkoholmisbrug. Derudover kan det også være, at alkoholen hjælper med at flygte fra hverdagens problemer, eller at alkoholen fungerer som en slags selvmedicinering. Nogle af dem med alkoholmisbrug kan kun ændre drikkevaner, hvis de modtager professionel hjælp til at begrænse forbruget. I langt de fleste tilfælde er misbrugeren først klar til at gøre noget ved det skadelige alkoholforbrug, når deres omgangskreds har sagt fra og krævet, at de gør noget ved misbruget.

Personlig fotobog

Personlig fotobog

Vi lever i en tid, hvor billeder fra ferier, særlige begivenheder eller andet blot bliver lagt på computeren og glemt. Det er ikke så tit, at man gennemser sine billeder på computeren, og det er en skam. Der findes ikke noget mere hyggeligt end at mindes en god ferie eller en anden god tid med sine nærmeste, og det har man mulighed for at gøre med en fotobog. En fotobog er en bog, hvori man gemmer sine personlige billeder. Det hele foregår online, hvor man vælger en størrelse og et materiale til en fotobog og derefter uploader sine billeder og dekorerer hver side i bogen, som man ønsker. Dermed får man altså en helt personlig bog, man selv har lavet. Efter dekorering af sin fotobog bestilles den hjem og sendes lige til døren som fysisk bog. Derefter har man altid mulighed for at mindes noget særligt ved at kigge i en fysisk bog. 

Hvis man ønsker en billig fotobog i god kvalitet, kan man med fordel bestille sin fotobog hos Dinfotobog.dk. Her fås en stort udvalg af fede fotobøger i utrolig god kvalitet til en rigtig god pris. Hjemmesiden er simpel og nem at finde rundt i, og man kan med få klik komme i gang med at designe sin fotobog. Udover fotobøger sælger Dinfotobog.dk også personlige fotokalendere og fremkalder fotos. Der er fuld tilfredshed eller pengene tilbage samt dag til dag levering. Har man spørgsmål eller ønsker råd og vejledning, kan man altid ringe til kundeservice og få personlig vejledning. Du har nu muligheden for at gemme dine egne unikke billeder fra ferier, bryllup, konfirmation, sommer, jul eller fra året, der er gået. Du sikrer dig, at billederne aldrig mere bliver glemt på computeren, og at du kan gemme dem til evig tid i fysisk form i din bogreol med din helt egen fotobog.

Gå efter kvalitet, hvis forruden skal skiftes

Gå efter kvalitet, hvis forruden skal skiftes

Stenslag eller andre små skader på bilens forrude kan ofte repareres, men indimellem er skaden så stor, at det er nødvendigt med en ny rude. Er det aktuelt for dig, skal du være opmærksom på, at kvaliteten af din nye forrude er i orden.

Kvaliteten af bilglas er meget svingende fra producent til producent, og hvis du vil undgå, at din forrude går i stykker igen inden for kort tid, skal du altid vælge en reparatør, der bruger godkendt glas fra en anerkendt producent.

Men hvordan ved du, om kvaliteten er god? Og hvis der er fejl på ruden, betyder det så, at den ikke kan bruges? Det kan være svært at vurdere kvaliteten af en forrude, når man ikke er specialist, og derfor guider vi dig igennem de to vigtigste spørgsmål.

Er fejl lig med dårlig kvalitet?

Det lyder måske mærkeligt, men faktisk er fejl i glasset ikke nødvendigvis ensbetydende med, at ruden er af dårlig kvalitet. I virkeligheden er det nærmest umuligt at undgå små fejl i produktionen af buet bilglas – særligt når det er store felter, det drejer sig om – og derfor skal du være opmærksom på, hvor fejlene sidder:

– er der forvrængninger i synsfeltet, kan du ikke bruge ruden. Det er ganske givet uforsvarligt.

– forvrængningerne må ikke overstige en fastsat grad for typen af rude.

Som sagt er det svært at vurdere selv, men hvis du er i tvivl, bør du altid nægte at få ruden sat i. Er skaden allerede sket, bør du få ruden vurderet af en uvildig – måske er det ikke så slemt, som du tror.

Hvornår er kvaliteten god?

Hvis du vil sikre dig en god forrude, skal du sørge for, at bilglasset kommer fra anerkendte producenter, som kun bruger godkendt glas. Vil du have en pris på forrude, skal du kontakte en reparatør med dit registreringsnummer; allerede i telefonen vil du kunne få den eksakte pris af vide.

Emaljering af badekar – få dit badekar til at skinne

Hvis dit gamle badekar efterhånden er blevet så slidt i emaljen, a det er direkte uappetitligt at kigge på, burde du overveje at få foretaget en emaljering. En emaljering af badekar er et godt og billigt alternativ til udskiftning af det gamle, slidte badekar. Skal du have udskiftet et indbygget badekar, ligger der mange timers arbejde og omkostninger foran dig. Først skal fundamentet omkring badekarret brydes ned, det gamle badekar skal transporteres til en genbrugsstation, og så skal det hele bygges op på ny. Det er en tidskrævende og omkostningstung proces – og et splinternyt badekar er heller ikke helt billigt.

Emaljering af badekar – i stedet for udskiftning

Der er således penge at spare, hvis du vælger emaljering af badekar frem for en total udskiftning og indkøb af nyt badekar. Såfremt dit badekar er overordnet intakt, og sliddet blot præsenterer sig ved overfladiske spor, kan dit badekar sagtens blive rigtig flot igen med en ny emalje.

De typiske tegn på slid i emaljen er aflejringer af kalk og okker, som gør overfladen ru, og som er umulige at fjerne ved almindelig rengøring. Disse aflejringer er grimme at se på, da de antager en temmelig ucharmerende gullig-brun farve, og får badekarret til at fremstå ulækkert og uhygiejnisk. Hvilket det for så vidt også er – for i disse aflejringer kan der gemme sig alt fra sæberester til afstødt hud, hvilket udgør et glimrende vækstgrundlag for bakterier og svamp.

Nyt liv til dit badekar med professionel emaljering

Når du vælger en professionel håndværker til at friske dit badekar op, fjernes alle disse belægninger ved en slibning, hvorpå et nyt lag emalje påføres. Badekarret bliver strålende glat og ensartet i overfladen, hvorved kalk og okke får vanskeligt ved at indlejre sig og skabe nye pletter.

Du kan læse mere om emaljering af badekar på https://emaljering-af-badekar.dk/emaljering-af-badekar/ 

Hvordan anvendes akupunktur?

Hvordan anvendes akupunktur?

Hvis du bor i Viborg eller omegn og kunne tænke dig at prøve en forholdsvis ny form for behandling – bør du overveje akupunktur Viborg.

Forskning fra Tyskland har vist, at akupunktur kan hjælpe med at lindre spændingshovedpine og migræne. Med akupunktur Viborg kan du også få hjælp men akupunktur kan også hjælpe med en hel masse andre smerter som; Lændesmerter, nakkesmerter, slidgigt og knæsmerte

Man mener også at akupunktur kan afhjælpe en lang række andre lidelser, men det kræver yderligere videnskabelig bekræftelse. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) oplyste i 2003 en række forhold, hvor akupunktur har vist sig at være meget effektiv.

Disse omfatter: højt og lavt blodtryk, kemoterapi-induceret kvalme og opkastning, nogle gastriske tilstande – herunder mavesår, smertefulde menstruationer, dysenteri, allergi, ansigtssmerte, morgen kvalme, forstuvninger, tennis albue, iskias, tandsmerter, reducerer risikoen for slagtilfælde, fibromyalgi, neuralgi, narko-, tobaks- og alkoholafhængighed, rygsmerter, stiv nakke, demens, kighoste og Tourettes syndrom.

WHO foreslår også, at akupunktur kan hjælpe med at behandle en række infektioner, herunder nogle urinvejsinfektioner og epidemisk feber. De påpeger dog, at “kun nationale sundhedsmyndigheder kan bestemme de sygdomme, symptomer og betingelser, som akupunkturbehandling kan anbefales til.”

Ifølge traditionel kinesisk medicinsk teori er akupunkturpunkter placeret på meridianer, hvorigennem vital energi løber. Denne energi er kendt som “qi” eller “chi.”. En akupunktør undersøger patienten og vurdere dennes tilstand, hvorefter han eller hun indsætter en eller flere tynde, sterile nåle alt imens man bliver rådgivet om selvbehandling eller komplementære terapier, som for eksempel kinesiske urter.

Patienten bliver bedt om at lægge sig ned enten på ryggen, brystet eller siden, afhængigt af hvor nålene skal indsættes. Akupunktøren bruger engang-, sterile nåle. Når hver nål er indsat, kan patienten føle en meget kort stikkende eller prikkende fornemmelse.

Når nålen er indsat, er der lejlighedsvis lidt smerte ved bunden af nålen, som hurtigt aftager. Akupunktur er normalt forholdsvis smertefri. Nålene forbliver på plads i mellem 5 og 30 minutter.

Antallet af nødvendige behandlinger afhænger af den enkelte. En person med kronisk lidelse kan have brug for en til to behandlinger om ugen i flere måneder. Et akut problem forbedres normalt efter 8 til 12 sessioner.